या प्रतिभेला ज्या आणखी एका विलक्षण प्रतिभेची अखेर पर्यंत साथ लाभली,
त्या सुनीताबाईंचे ७ नोव्हेंबरच्या रात्री
पुण्यात निधन झाले.

गेले अनेक महिने आजारी असलेल्या सुनीताबाई अखेरच्या प्रवासाची सुरुवात
करण्यासाठी ८ नोव्हेंबरच्या दिवसाचीच वाट
बघत असाव्यात.
की यालाच विचित्र योगायोग म्हणायचे?

सुनीताबाईंना puladeshpande.net च्या वतीने भावपूर्ण आदरांजली.